Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v rámci českého právního řádu fyzickým i právnickým osobám, podnikatelům i nepodnikajícím právnickým osobám a subjektům veřejného práva v těchto oblastech: