• závazkové právo (např. sepis a kontrola smluv, zajištění závazků a jejich vymáhání…)
  • bytové právo (sepis nájemních, podnájemních smluv, koupě a prodej bytu, výpovědi z nájmu, žaloby, zastoupení v soudním a exekučním řízení, advokátní úschova…)
  • převody nemovitostí (koupě, prodej, darování)
  • dědické záležitosti a zastupování v dědickém řízení
  • zastupování ve sporech o náhradu škody
  • vymáhání pohledávek (mimosoudně, soudně, v exekučním řízení…)
  • ochrana práv osobnosti a dobrého jména
  • ochrana spotřebitelských práv
  • ochrana práv duševního vlastnictví (ochranné známky, průmyslové vzory, autorská práva…)
  • řešení sporů z vlastnictví a spoluvlastnictví
  • konzultační činnost a zastoupení v řízení před soudy všech stupňů