• sepis a posouzení pracovně-právních dokumentů (pracovní smlouvy, výpovědi, okamžité zrušení pracovního poměru, změna prac. poměru, hmotná odpovědnost…)
  • řešení sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
  • sepis a posuzování interních předpisů
  • řešení náhrad škody z pracovněprávních vztahů
  • pracovněprávní poradenství zaměstnancům i zaměstnavatelům
  • zastupování u soudu v pracovněprávních sporech
  • konzultační činnost a zastoupení v řízení před soudy všech stupňů