• podávání žalob proti rozhodnutím orgánů veřejné správy
  • zastupování ve správním soudnictví
  • zastupování při projednávání přestupků ve správním řízení
  • zastupování před katastrálním úřadem
  • zastupování před orgány měst a obcí