• sepis a posouzení předmanželských smluv na úpravu společného jmění manželů
  • řešení rozvodové situace
  • zastupování při rozvodových řízení, sporného i nesporného rozvodu
  • úprava výchovy a výživy dětí, manžela
  • vypořádání společného jmění manželů (zastoupení při rozvodovém řízení, sepis dohod o majetkovém vypořádání manželů, žaloby o vypořádání společného jmění manželů)
  • úprava styku rodičů s dítětem
  • poradenství v oblasti rodinného práva
  • zastupování před soudem ve všech otázkách rodinného práva
  • dědické záležitosti a zastupování v otázkách dědického řízení
  • konzultační činnost a zastoupení v řízení před soudy všech stupňů