• zastupování společností za paušální odměnu v celém spektru právních odvětví na základě dohody o právní pomoci
 • zakládání obchodních společností a jejich přeměny
 • převody obchodních podílů
 • zastupování ve věcech změn a zápisu a do obchodního rejstříku
 • sepisování a posuzování obchodních smluv
 • poskytování právního poradenství podnikatelům a orgánům obchodních společností
 • právní pomoc v řešení vztahů mezi podnikateli
 • směnečné a šekové právo
 • likvidace společností
 • vymáhání pohledávek
 • záležitosti živnostenského podnikání
 • konzultační činnost a zastoupení v řízení před soudy všech stupňů