• podávání žalob, stížností, návrhů, opravných prostředků soudům, správním orgánům a dalším institucím
  • zastupování před soudy ve věcech obchodních, občanských, pracovních a rodinných, na všech stupních, včetně ústavního soudnictví