• sepis a podávání trestních oznámení
  • obhajoba v trestních věcech ve všech stádiích trestního řízení (přípravné řízení, vazba, hlavní líčení, odvolání, dovolání, vykonávací řízení…)
  • zastupování poškozených vč. uplatnění nároku na náhradu škody
  • zastoupení zúčastněných osob
  • konzultační činnost a zastoupení v řízení před soudy všech stupňů