Naše advokátní kancelář poskytuje samostatně od roku 2005 komplexní právní služby v rámci českého právního řádu, fyzickým i právnickým osobám, podnikatelům i nepodnikajícím právnickým osobám a subjektům veřejného práva. Spolupracujeme na území Slovenské republiky s Advokátní kanceláří MCGA legal, s.r.o. a s JUDr. Kamilem Líškou, soudním exekutorem. Územní rozsah profesní odpovědnosti za škodu máme sjednán na území České a Slovenské republiky.

Odkup pohledávek zajišťujeme prostřednictvím Inkasní a kapitálové společnosti, s.r.o., která vykonává i samostatně správu pohledávek.

Mgr. Martin Zikmund vykonává rovněž činnost rozhodce v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, kdy je zapsaný v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR pod poř. č. 455 a je tedy také oprávněn rozhodovat spory ze spotřebitelských smluv.

Rozhodčí řízení představuje rozhodování převážně majetkových sporů nezávislým rozhodcem, kdy jinak by spor musel být řešen před civilním soudem. Cílem rozhodčího řízení je rychlé, levné a spravedlivé rozhodnutí sporu. Soudní poplatek činí ve všech případech částku ve výši 2.200 Kč bez DPH.

Za předpokladu, že je návrh na vydání rozhodčího nálezu oprávněný, představuje rozhodčí nález exekuční titul na dlužníka, který plně nahrazuje rozsudek soudu a na základě kterého je možné vést okamžitě exekuční řízení na majetek dlužníka.

Jedinou podmínkou je nutnost zahrnout rozhodčí doložku do smluvních vztahů tak, aby byla v případě sporu vyloučena pravomoc českých soudů a dána rozhodovací pravomoc rozhodce. Rozhodčí doložka (neboli rozhodčí smlouva) pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv je ke stažení zde:

 

Rozhodčí smlouva

 

 

Mgr. Martin Zikmund advokát

Sekretariát:

tel: +420 377 220 917

fax: +420 377 237 861

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Recepce:

tel: +420 377 321 192

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vytisknout