Naše advokátní kancelář poskytuje samostatně od roku 2005 komplexní právní služby v rámci českého právního řádu, fyzickým i právnickým osobám, podnikatelům i nepodnikajícím právnickým osobám a subjektům veřejného práva. Spolupracujeme na území Slovenské republiky s Advokátní kanceláří MCGA legal, s.r.o. a s JUDr. Kamilem Líškou, soudním exekutorem. Územní rozsah profesní odpovědnosti za škodu máme sjednán na území České a Slovenské republiky.

Odkup pohledávek zajišťujeme prostřednictvím Inkasní a kapitálové společnosti, s.r.o., která vykonává i samostatně správu pohledávek.